Služby

Zemné a výkopové práce

Za viac ako 20 rokov existencie sme získali dominantné postavenie v segmente zemné a výkopové práce. K dnešnému dňu disponuje naša firma 5 mechanizmami od značiek ako sú Caterpillar, Terex či Fermec.

Pod zemnými a výkopovými prácami rozumieme najmä činnosti ako: hrubé terénne úpravy, veľko objemové presuny zeminy, kameniva a rôznych sypkých materiálov, úpravy terénu, navážky sypkých materiálov pod cestné komunikácie.

S čím pracujeme