Služba

Preprava sypkých materiálov

V našej ponuke nákladnej autodopravy taktiež nesmie chýbať aj kategória venujúca sa hlavne preprave sypkých materiálov ako je štrk, piesok alebo škvára. K dispozícii máme až tri trojstranné sklápače a dva jednostranné sklápacie návesy s objemom 32 m3 a 26 m3.

Pri preprave sypkého materiálu sa riadime platnými smernicami Európskej únie ako aj našimi internými pravidlami, ktoré napomáhajú k spokojnosti klienta

Pokrývame tieto mestá

Bratislava | Malacky | Stupava | Senec | Trnava

S čím pracujeme