Služby

ODVOZ ODPADU

Jednou z našich piatich hlavných činností je aj odvoz a likvidácia stavebného a iného odpadu. MJM TRANS disponuje viac ako dvadsiatimi kontajnermi rôznych veľkostí ktoré pristaví na Vami určené mieste a následne po naplnení odvezie na skládku, kde sa veľká časť odpadu zrecykluje. MJM TRANS je ekologicky zmýšľajúcou spoločnosťou ktorá dbá na životné prostredie a práve preto spolupracuje najmä so skládkami ktoré sú priateľské voči prírode.

Pokrývame tieto mestá

Bratislava | Malacky | Stupava | Senec | Trnava

S čím pracujeme