Služby

BÚRACIE PRÁCE

Uvedomujeme si, že nie vždy je treba iba stavať ale z času na čas treba budovy aj búrať. A práve preto máme CAT 316 D s možnosťou pripojenia búracieho kladiva, ktoré si poradí aj s tým najpevnejším betónom či panelmi.

Tieto mechanizmy sú vo väčšine prípadov využívane na malých a stredných stavbách za účelom demolácie.

MJM Trans s.r.o. sa sústreďuje na poskytovanie komplexných služieb. Disponujeme technikou na odvoz stavebného odpadu ktorý následne odvezieme na legálnu skládku, kde sa odpad uskladní a zrecykluje, čím sa zabezpečí maximálne využitie materiálu a ochrana životného prostredia.

Pokrývame tieto mestá

BRATISLAVA | MALACKY | STUPAVA | SENEC | TRNAVA

S čím pracujeme